Koulutuksista

Koulutuksista

Mietityttääkö oma tai muiden viestintätavat, työkulttuuri tai vuorovaikutus ylipäätään? Tai haluaisitko vain tutustua johonkin maahan tarkemmin?

IFA tarjoaa koulutusta kansainvälistymisen tueksi. Koulutuksissa hyödynnetään mm.

  • asiantuntijapuheenvuoroja
  • tutkimustuloksia
  • esimerkkejä
  • henkilökohtaisia kokemuksia
  • ryhmätöitä
  • keskusteluja
  • pelejä

Koulutukset voidaan järjestää suomeksi tai englanniksi. Kaikki koulutukset räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan.

Alla yleisimpiä esimerkkejä:

Kansainvälinen rekrytointi

Koulutuksessa voidaan käsitellä muun muassa kansainvälisten työmarkkinoiden yleistilannetta, kansainvälisen osaajan rekrytointia ja palkkaamista, Suomeen asettautumista ja perehdytystä, sekä muita kansainväliseen rekrytoinnin erityispiirteitä.

Koulutus lisää tietämystä kansainvälisestä rekrytoinnista ja henkilöstöasioista, sekä helpottaa koko prosessin hoitamista alusta loppuun.

Suomalainen työkulttuuri

Suomen työkulttuuriin keskittyvässä koulutuksessa esittelemme ja keskustelemme suomalaisen työkulttuurin erityispiirteistä. Koulutuksessa käsitellään muun muassa suomalaista johtamis-, työskentely- ja viestintäkulttuuria, työn ja vapaa-ajan yhdistämistä sekä henkilökohtaisia kokemuksia työskentelystä Suomessa mm. keskustelun ja esimerkkien avulla. Koulutuksessa voi olla myös puhujavieras.

Koulutus auttaa ymmärtämään suomalaisia kollegoita ja työelämää, sekä sujuvoittaa työntekoa Suomessa.

Suomen historia ja kieli

Koulutuksessa esitellään ja käsitellään Suomen historiaa ja kieltä, sekä niiden vaikutusta nykyhetkeen. Koulutuksessa käsitellään myös suomalaisen kulttuurin piirteitä, joista löytyy selkeitä yhtymäkohtia historiaan ja kieleen.

Koulutus auttaa ymmärtämään Suomen historiaa ja nykyhetkeä sekä suomalaista mentaliteettia ja käytöstä, sekä helpottaa Suomeen asettautumista ja viihtymistä.

Suomalainen tapakulttuuri

Koulutuksessa esitellään kulttuuriamme ja keskustellaan suomalaisesta tapakulttuurista mm. esimerkkien ja tutkimusten avulla. Koulutuksessa pohditaan suomalaisia tapoja ja käyttäymismalleja, mm. viestintää, ja keskustellaan mahdollisista yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista muiden kulttuurien kanssa.

Koulutus auttaa ymmärtämään suomalaisia ja arkeen ja juhliin liittyvää tapakulttuuria, ja helpottaa Suomeen asettautumista ja Suomessa viihtymistä.

Lewisin kulttuurimalli ja Suomi

Kirsi Korhonen on lisensoitu Richard Lewis Model of Culture-kouluttaja. Mallissa käsitellään ihmistenvälistä vuorovaikutusta kolmen kategorian kautta. Koulutuksessä käsitellään tätä mallia ja sen kautta suomalaista kulttuuria, ml. työkulttuurin piirteet.

Malli kertoo käytännönläheisesti ihmisten toiminta- ja viestintämalleista eri kategorioissa, sekä maailman eri kulttuureissa, jotka voidaan jakaa eri kategoihin. Aineisto pohjautuu muun muassa koulutuksen läpikäyneiden ihmisten vastauksiin.

Koulutus auttaa ymmärtämään suomalaista (tai muun maan) kulttuuria ja viestintätapoja suhteessa muihin kulttuureihin ja kulttuurimallinkategoita suhteessa toisiinsa.

Culture Access

henkilökohtaiset profiilit ja työkalu

Richard Lewisin kulttuurimalliin kuuluu Culture Active-työkalu, jonka avulla henkilö voi oppia enemmän itsestään, omasta viestintätyylistään ja vertailla sitä toisiin mallin listaamiin kategoihin ja kulttuureihin. Koulutuksessa voidaan käydä läpi mm. henkilön/henkilöiden etukäteen täyttämä profiili, ryhmäkoulutuksissa koko ryhmän profiili, mahdollisesti kohdemaan profiili ja muut toiminnot kuten tietovisat. Koulutus antaa myös 1 vuoden oikeuden Culture Active-työkalun käyttöön.

Koulutus auttaa ymmärtämään omaa käyttäytymis- ja viestintämalleja verrattuna muihin henkilöihin ja kulttuureihin, sekä antaa lisätietoa kymmenistä maista (mm. historia, tapa-, viestintä- ja työkulttuuri).

Koulutuksia voi yhdistää laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Koulutusosioiden pituus vaihtelee, suositeltu minimi on puoli päivää (4 tuntia).

Koulutus kannattaa aina! Ota yhteyttä ja sovitaan tapaaminen!

internationalfoxagency@gmail.com

ifa-logo-vari-syvatty (1)